Safra Kesesi Kanseri

Safra Kesesi Kanseri Nedir?

Özellikle yaşlı hasta grubunda görülen,erken tanı konan vakalar dışında prognozu kötü bir kanser türüdür.

Safra Kesesi Kanseri Sıklığı

Batı ülkelerinde sindirim sistemi kanserleri arasında 5.sıklıkta görülür.Sindirim sistemi kanserleri içinde % 3 oranında bir yer tutar. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kez daha sık görülür. En sık görüldüğü yaş gurubu 70 li yaşlardır.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Safra kesesi taşı varlığı oluşturduğu kronik infeksiyon nedeniyle düşük oranda bir risk faktörü olarak öne sürülür.  Çapı 2.5 cm den büyük taşlarda bu risk 10 kat artar.

 Diğer risk faktörleri ;

10 mm den büyük safra kesesi polipleri
Porselen safra kesesi ( kese cidarında kalsifkasyon sonucu özel radyolojik görüntü)
Koledok kisti
Sklerozan kolanjit

Safra Kesesi Kanserinden Korunma Yolları

Yukarıdaki risk faktörleri varlığında yakın takip ve/veya erken kolesiskektomi ile safra kesesi kanserinden korunmak mümkündür.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Karın sağ üst bölümde ağrı, bulantı,kusma,sarılık,kilo kaybı, ele gelen kitle ve karında sıvı birikmesi en belirgin şikayetlerdir.

Tarama Testleri Nelerdir ?

Şikayet varlığında veya sağlık kontrollerinde ultrasonografi ile safra kesesi duvarında kalınlaşma veya aşikar kitle saptanabilir, Şüpheli vakalarda tomografi veya MR görüntüleme gerekir.

safra kesesi kanseri, safra kesesi kanseri tedavisi, safra kesesi kanseri izmir, safra kesesi kanseri tedavisi izmir

Batı ülkelerinde sindirim sistemi kanserleri arasında 5.sıklıkta görülür.Sindirim sistemi kanserleri içinde % 3 oranında bir yer tutar. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kez daha sık görülür. En sık görüldüğü yaş gurubu 70 li yaşlardır.

Tanı İçin Gerekli Tetkikler Nelerdir ?

Ultrasonografi, tomografi ve MR çok kere tanı koydurur.

Prognoz

Tümör evresi ile ilgilidir;

T1: Tümör safra kesi mukozasında sınırlıdır. Prognoz çok iyidir, Hastaların 5 yıl yaşama oranı % 100 dür.
T2: Tümor safra kesesi cidarındaki ikinci tabaka olan musküler tabakayı infiltre etmiştir.Gerekli cerrahi tedavi yapıldığında bu gurupta 5 yıllık yaşam oranı % 70 dir.
T3: Tümör serozayı (safra kesesinin en dış tabakasını) aşmış veya serozasız yüzeyde çevre organları infiltre etmiştir.
T4:Tümor hepatik arteri veya portal veni infiltre etmiş veya çok sayıda organı infiltre etmiştir.

İleri evre ancak cerrahi olarak çıkarılabilen safra kesi tümörlerinde 5 yıllık hastalığın kontrol şansı ve sağkalım azalmaktadır. Tanı konduğunda uzak metastazı olan tümörlerde beklenen yaşam süresi 1-3 aydır.

Safra Kesesi Kanserinde Tedavi

Cerrahi

En etkili tedavidir. T1 tümörde sadece safra kesesinin çıkarılması yeterlidir. T2 ve daha ileri evre tümörlerde ilave olarak komşu karaciğer dokusu ve safra kesesi ile ilgili lenf bezlerinin çıkarılmasını sağlayan cerrahi tedavi (hiler lenfadenektomi) uygulanır. Uzak metastaz veya intraperitoneal metastaz var ise cerrahi tedavi uygulanamaz. Tümör evresi büyüdükçe Cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi ek tedavileri gerekebilir.

Radyoterapi ve Kemoterapi

Cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi birlikte ek tedavi olarak ya da cerrahi uygulanamayacak hastalarda kullanılabilmektedir. Bazı hastalarda yalnız kemoterapi uygulanabilmektedir.

Site Satılıktır